torsdag 20 januari 2011

Nu kommer det många inlägg! Kul!

Genom att "tagga" inläggen (sätta etiketter på viktiga ord), kan man söka på viktiga ord. Vill jag  t ex kunna söka och hitta alla inlägg som handlar om  hastighet eller acceleration,  så måste inläggen har fått sådana etiketter. Jag testar nu genom att skriva dessa ord i etikettrutan.

När det gäller långa inlägg,
Finns det någon begränsning (teoretisk el praktisk) för hur snabbt ett föremål kan röra sig i vatten och vari ligger i så fall begränsningen??

Att räkna tiil en biljon

En biljon är tusen miljarder. En miljard = tusen miljoner. Om man skulle räkna till en miljard och säga en siffra varje sekund, skulle det ta ungefär 30 år - om man INTE äter, sover eller pausar. Att räkna till en biljon skulle ta ungefär 30 000 år.Tankeresa

Det är obegripligt stora avstånd mellan de olika föremålen i rymden. När forskarna skickar ut rymdsonder till olika planeter i vårt solsystem brukar det ta flera år innan sonden kommer fram.

Man räknar med att en resa med ett bemannat raket-rymdskepp till planeten Mars skulle kunna ta allt från 1,5 till 3 år. Ändå kan man tycka att vårt solsystem inte verkar så stort.

Ett modernt passagerarflygplan har en medelhastighet av 1000 km/tim, vilket ju låter ruskigt snabbt. Men skulle man resa så här till vår närmaste galax-granne, Andromedagalaxen, skulle resan ta två biljoner år!

.

Fyslabb 19/1 2011


Vi skulle med hjälp av en tempometer mäta accelerationen hos ett fritt fallande föremål.

En en-kilos tyngd försågs med pappersband varpå tempometern gjorde 100 punkter per sekund. Vi lät tyngden falla fritt och sedan började vi mäta och räkna punkter. Resultatet vi kom fram till på de två diagram vi ritade upp var att ett fritt fallande föremål har en acceleration på 10m/s2.

Kan på skoj jämföras med 2010 års accelerations-snabbaste, enligt Bike-katalogen, (0-100km/h) standardmotorcykel som accelererar med 9,48m/s2. En siffra som skulle gå att putsas om inte friktionen satte gränser. Med ett ”klisterdäck” (friktionskoefficient över 1?)skulle hjulspinnet minimeras och gränsen skulle kanske sättas i hur hårt man kunde hålla i styret och knipa med benen om bensintanken..

Intressant labb!

Om:

Planeten Tellus skulle väga 1 (ett) gram så skulle den största av planeterna, i vårt solsystem, väga ca 318 gram och benämnas Jupiter.

Då skulle solen väga ca 333 kg och solsystemets totala massa skulle vara ca 333,447 kg (inkl dvärgplaneten Pluto). Planeternas (inkl Plutos) massa av solsystemet skulle vara blott 0,13% och Jupiters andel av solsystemet skulle vara ynkliga 0,095%.

(Här fanns en till frågeställning men Siri och Malin publicerar den medan jag tog ovanstående)


Hur många mil kommer jag ha gått under mitt liv?

Enligt SCB’s prognos kommer medellivslängden för män år 2060 vara drygt 84 år och eftersom jag blir just 84 år (om jag lever då) det året utgår jag från den siffran, räknar dock med att man inte börjar knata runt så mycket innan man är sex år och föräldrarna låter en upptäcka världen utanför tomtgränsen på egen hand. Enligt en artikel i Aftonbladet 2007-04-21 så går svenska män och kvinnor ca 5000-6000 steg per dag. Med en genomsnittlig steglängd på 0,7m blir ekvationen:

(84-6)x365x5500x0,7m = 109609500m. Detta blir ca 10960 mil, drygt 2,5 varv runt ekvatorn alltså. Verkar det rimligt?!

fredag 14 januari 2011

Fyslabb 13/1 2011

Efter ett inledande gemensamt hjärnstillestånd hos den lilla gruppen kom vi fram till att det enda rätta för att få fram ett 5mm-streck i regnmätaren, ett rör som skulle förses med tratt, var att ta trattens diameter i förhållande till rörets och multiplicera 5mm med detta värde enligt:
(d1/d2)^2x5
Där d1 är trattens diam, d2 är rörets diam, 5 är det önskade 5mm-strecket.

Finns det alternativa vägar?

Välkommen!

Nu är vi i gång med terminen! Lycka till med bloggskrivandet!

Kursen

jag hoppas att jag kommer att lära mig mycket under terminens gång!